Geiten

Geiten zijn sterke, intelligente en aanhankelijke dieren. In ons land worden behalve koeien ook geiten gehouden voor hun melk. De geitenhouderij is in de afgelopen 20 jaar weer meer in opkomst gekomen. Geitenmelk wordt in Nederland vooral gebruikt voor de bereiding van geitenkaas. Een geit produceert zo’n 850 liter melk per jaar. Zodra de melkproductie afneemt, wordt ze afgevoerd naar de slacht.

90% van alle geiten komt nooit buiten

Een gemiddeld bedrijf heeft zo’n 500 tot 700 geiten, maar dit kan oplopen tot wel 3.000. De dieren worden gehouden in groepen van 50 tot 250 dieren met zo’n 1,5 tot 2 vierkante meter leefruimte per geit. Geiten zijn dieren die van nature graag klimmen en klauteren, maar daar is meestal geen mogelijkheid voor. In de natuur leven geiten bovendien altijd in de buitenlucht. Ze houden van grazen en knabbelen graag aan allerlei soorten planten in een wei. Zeker 90% van alle melkgeiten in Nederland komt hun hele leven echter niet buiten. Biologische melkgeiten mogen dat wel.

Lammetjes direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald

Een geit krijgt voor het eerst een lammetje als ze 1 jaar oud is. Dit brengt de melkproductie op gang. Na de geboorte blijft een geit circa 10 maanden melk geven. Om te voorkomen dat de melkproductie daarna stopt, worden de dieren meestal elk jaar opnieuw gedekt. Een geit krijgt 1 tot 3 lammetjes per keer. Lammetjes worden direct bij hun moeder weggehaald om te voorkomen dat ze bij hun moeder gaan drinken. Wij vinden immers dat deze moedermelk voor ons bestemd is. Het scheiden van moeder en lammetje veroorzaakt veel stress. Doordat de diertjes niet bij hun moeder mogen blijven, kampen ze ook vaak met ziektes. Mede hierdoor sterft 1 op de 10 lammetjes vroegtijdig.

Onthoornen

De vrouwelijke lammetjes worden opgefokt om zelf melkgeit te worden. Doordat de dieren op elkaar gepakt staan, kunnen ze met hun horens zichzelf en elkaar gaan verwonden. Net als bij zoveel dieren, besluiten we als mensen dan niet om de leefruimte af te stemmen op de natuurlijke behoeften van het dier. In plaats daarvan besluiten we het dier aan te passen aan onze wensen. Daarom worden al op jonge leeftijd bij alle geitjes de horens weggebrand. Dit gebeurt ook in de biologische landbouw. Alleen in de biologisch-dynamische landbouw (Demeter-keurmerk) mogen de geitjes hun horens houden.

Het lot van de ‘nutteloze’ bokjes

Ongeveer de helft van alle lammetjes die wordt geboren, zijn bokjes. Bokjes geven natuurlijk geen melk. Daarnaast wordt geitenvlees in Nederland maar weinig gegeten. De harde waarheid is dat de geitenhouder om deze redenen niet bepaald op geitenbokjes zit te wachten. Men zoekt naar een oplossing hiervoor, maar die is nog niet gevonden. Als gevolg hiervan wordt zeker 20% van alle bokjes na de geboorte op langdurig internationaal transport gezet naar Zuid-Europa waar meer vraag naar geitenvlees is. Dieren worden opeengepakt in overvolle vrachtwagens voor ritten die soms wel 30 uur of meer duren, in hitte of kou zonder eten of drinken. Veel dieren raken uitgeput, uitgedroogd of zijn dood voordat ze hun bestemming bereiken.

Q-koorts

De geitenhouderij is de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest vanwege uitbraken van de Q-koorts. Hierbij werden tienduizenden (drachtige) geiten preventief gedood, of ‘geruimd’ zoals dit met een naar woord heet. De Q-koortsuitbraken hebben meer aandacht gegeven voor de manier waarop de dieren worden gehouden. Door onder andere de Dierenbescherming wordt gepleit voor schaalverkleining: minder dieren per bedrijf en meer ruimte per dier.

Hoe kan het beter?

Hoe kun je voorkomen dat je meewerkt aan dierenleed? Hoe kun jij dierbewuster leven? Onder het kopje Wat kun jij doen? kun je lezen hoe jij geiten kunt helpen.