katten_kittens

Kittens

Volgens de wet mag een kitten met 7 weken bij de moeder worden weggehaald. In de praktijk doen sommige particulieren dit al met 6 weken of zelfs nog eerder.

Wat is nu de beste leeftijd? Dit is allemaal niet heel zwart-wit. In de socialisatieperiodes van kittens wordt het dier voor een groot deel gevormd voor de rest van zijn leven. De moederpoes leert een kitten diverse dingen aan, dit kunnen positieve, maar ook negatieve eigenschappen zijn. Bij ideale omstandigheden leert de moederpoes het kitten omgaan met agressie en frustratie, omgang met soortgenoten en mensen, omgeving en nieuwe prikkels. Echter, als een moederpoes van nature bang en schuw is, is de kans aanwezig dat ze dat ook overbrengt op haar kittens.

Twee belangrijke socialisatieperiodes om rekening mee te houden

Er zijn twee belangrijke socialisatieperiodes in het leven van een kitten. De eerste duurt van ongeveer 2/3 weken tot 7/9 weken en de tweede periode van 8/9 weken tot 14/16 weken. Afhankelijk van de dieren kan dit dus variëren. In deze socialisatieperiodes zijn de kittens ontvankelijk voor leren en nieuwe prikkels. In de eerste periode leren kittens omgaan met hun eigen soort, andere diersoorten en nieuwe objecten en mensen. Angst voor deze factoren wordt als het ware onderdrukt door nieuwsgierigheid. In de tweede socialisatieperiode kunnen kittens (verder) gesocialiseerd worden en meer sociale omgangsvormen leren.

In genoemde periodes moet het kitten worden blootgesteld aan al die factoren. Dit kan niet als het nestje zich in de hooischuur bevindt waar er geen andere prikkels zijn dan de nestgenoten en moederpoes. Het kitten leert zo niets van de wereld. Idealiter maakt het nest onderdeel uit van een gezin in een woonkamer, met bijvoorbeeld kinderen, een hond en/of andere huisdieren, diverse geluiden, etc.

Rol van de eigenaar in de opvoeding

De eigenaar van de moederpoes en kittens heeft ook een aandeel in de opvoeding van de kittens. Omdat de kittens tijdens hun socialisatieperiodes ontwikkelen en niet alleen van de moederpoes leren, moet de eigenaar consequent bijdragen aan de opvoeding. De eigenaar leert de kittens wat wel en wat niet mag. Eenmaal aangeleerd gedrag kan mogelijk wel afgeleerd worden, maar het gelijk goed doen is veel slimmer. De eigenaar moet ingrijpen als kittens iets doen wat niet mag. Een mooi voorbeeld is spelen met handen. Handen zijn bedoeld om kittens op te pakken en te aaien, niet om mee te spelen. Een kitten die in de beginfase van zijn leven leert dat handen speelobjecten zijn, kan dat later mogelijk moeilijk loslaten met alle mogelijke problemen van dien. Niemand heeft graag kattenklauwen in zijn vingers. De kat wordt dan de dupe, want daar zitten toekomstige eigenaren niet op te wachten. Andere voorbeelden zijn knabbelen aan planten en krabben aan de bank. Hoe jonger gecorrigeerd, hoe beter afgeleerd.

Het ligt dus helemaal aan de situatie waarin een kitten opgroeit, de aard van de moederpoes en de omstandigheden, of het verstandig is het dier lang bij moeder te laten of juist eerder weg te halen, om een goed gesocialiseerde kitten te krijgen.

Kittencompas

Het Kittencompas geeft een goed beeld van verschillende situaties en de afwegingen om kittens al dan niet langer bij de moeder te laten. Belangrijk is te onthouden dat er geen ideale leeftijd is om de kittens van moeder te scheiden.

Kittenleeftijd

Los van dit alles moet men wel rekening houden met de wettelijke toegestane scheidingsleeftijd van 7 weken. De websitewww.kittenleeftijd.nl geeft een goed beeld van de ontwikkeling van kittens. Dit kan je helpen te bepalen of een kitten werkelijk oud genoeg is, en niet wordt aangeboden onder de wettelijk toegestane leeftijd.