Konijnen bij andere huisdieren

Niet alle huisdieren kun je goed met konijnen combineren. Welke wel en welke niet?

Fretten

Fretten en konijnen is geen goede combinatie. Fretten zijn roofdieren bij uitstek en zullen je konijnen waarschijnlijk als prooi zien.

Honden

De combinatie van hond en konijn gaat vaak niet goed, omdat ook je hond de konijnen als prooi kan zien. De meeste kans dat het goed gaat, is als je de hond al als pup aan het contact kunt laten wennen. Bij volwassen honden is veel training nodig. Bij jachthonden is de kans dat het ooit lukt uiterst gering.

Katten

Een kat en een konijn kunnen best heel goed samengaan, vooral als het konijn wat groter is. Hoe kleiner je konijn is, hoe groter echter de kans dat je kat hem als prooi gaat zien. Konijnen uit een asiel kunnen verder angstig op katten reageren door vervelende ervaringen als ze een tijd gezworven hebben. Konijnen kunnen verder ook hun territorium gaan afbakenen en achter de kat aangaan. Zo lang de kat het territorium respecteert, kan het goed gaan. Er zijn ook situaties bekend waarbij katten en konijnen de dikste vrienden werden.

Cavia’s

Het kan goed gaan, maar is niet per se een goed idee om cavia’s en konijnen samen in één hok / ren te houden. Cavia’s en konijnen hebben andere voedingsbehoeften. Daarnaast kunnen konijnen ziektes bij zich dragen die voor cavia’s dodelijk kunnen zijn. Je loopt bovendien ook het risico dat je konijnen je cavia’s verwonden, omdat ze elkaars gedrag niet goed begrijpen. Het zijn nu eenmaal twee heel verschillende diersoorten die een verschillende taal spreken.

Kippen

Het is niet raadzaam kippen en konijnen een hok / ren te laten delen. Kippen kunnen de konijnen gaan pikken, bijvoorbeeld in hun ogen. Daarnaast hebben ook deze dieren verschillende voedingsbehoeften. Kippen en hun uitwerpselen kunnen verder gezondheidsrisico’s voor konijnen met zich meebrengen. Je zou het risico kunnen beperken door ze elk een apart deel van de ren te geven afgezet met gaas.

Belangrijk!

Begeleid elke kennismaking altijd goed. Laat je andere huisdier(en) niet met je konijnen alleen. Scherm het hok en ren zodanig af dat andere huisdieren er niet bij op de loer kunnen gaan liggen of binnendringen. Dat is voor konijnen een zeer stressvolle ervaring. Bij het samenleven van verschillende diersoorten kan daarnaast altijd sprake zijn van ziekten die bijv. voor de ene soort onschadelijk zijn, maar voor de andere een risico.