Samen of alleen?

De meeste vogels zijn sociale dieren. Toch wordt bijna 90% van alle vogels in ons land als huisdier bijna hun hele leven alleen in een kooi gehouden. Het gebrek aan contact met een soortgenootje kan leiden tot eenzaamheid, verveling en frustratie. Dit kan probleemgedrag tot gevolg hebben zoals bijvoorbeeld agressiviteit, veren plukken, krijsen, vraatzucht, apathie e.d. Ons advies is daarom een vogel die van nature niet alleen leeft ook nooit alleen te houden. Laat je in de speciaalzaak informeren welke vogels goed samen te houden zijn. Bedenk daarnaast dat vogels, net als mensen, aan elkaar moeten wennen en dat het met de een beter klikt dan met de ander. Klikt het niet? Geef dan niet zomaar op. Geef ze de tijd aan elkaar te wennen. Lukt het nog niet. Probeer het dan later met een ander maatje nog eens.

Grasparkieten

Grasparkieten leven in het wild in groepen van enkele tientallen tot vele (tien)duizenden vogels. De dieren doen alles samen: van drinken, baden, rusten en voedsel zoeken tot nestelen in de holten van takken voor de nacht. Elke dag weer. Grasparkieten zijn dan ook echte groepsdieren. Houdt daarom nooit een grasparkiet alleen. Neem meerdere grasparkieten samen, het liefst in even aantallen. Dat vinden ze prettig. Parkieten kunnen bovendien ook goed samenleven met allerlei andere soorten vogels, mits het geen andere papegaaiensoorten zijn.

Kanaries

Kanaries zijn heel sociaal en kunnen goed gehouden worden met zowel elkaar als andere zangvogels. Agressie komt bijna nooit voor, behalve tussen mannetjes als ze in de broedtijd om een vrouwtje vechten. Vrouwtjes gaan meestal goed samen. Paartjes ook, maar plaats nooit meer dan één paartje van dezelfde vogelsoort in een volière. Je kunt anders last krijgen van territoriaal gedrag zoals bijvoorbeeld vechten.

Papegaaien

Papegaaien zijn zeer intelligente en sociale dieren. In het wild leven ze in groepen en paren. Nooit alleen! Ze zoeken elkaars gezelschap constant op. Als ze eenmaal een koppel zijn, leven de meeste papegaaienpaartjes monogaam en blijven ze hun hele leven bij elkaar. Ze ontwikkelen een sterke band, zijn voortdurend samen en zorgen voor elkaar. Koop/houdt daarom nooit een papegaai alleen. Je ziet dan vaak gedragsproblemen bijvoorbeeld dat ze één baasje als partner gaan zien en agressief worden tegen de andere gezinsleden. Een mannetje en een vrouwtje gaan het best bij elkaar. Hoe jonger hoe beter. Papegaaien moeten rustig aan elkaar worden geïntroduceerd om ze langzaam aan elkaar te laten wennen. Een papegaaienopvang is een mooie optie om een maatje uit te zoeken. De medewerkers kunnen je goed adviseren hoe je de dieren het beste kunt koppelen. Bovendien kun je meestal afspreken dat je de papegaai terug kunt brengen mocht het onverhoopt toch niet klikken.