Vossen

Vossen zijn intelligente dieren. Een vos kan wel 28 verschillende geluiden voortbrengen en kent velerlei houdingen om te communiceren. Vossen zijn erg nieuwsgierig en zeer actief. In het wild kan hun territorium wel 12 vierkante kilometer beslaan waarin ze kunnen rennen, spelen, jagen en vluchten. Vossen in het wild kunnen wel 10 tot 60 km per uur rennen.

Ondanks verbod toch in onze winkels

Het fokken van vossen voor hun bont is sinds 1995 in Nederland verboden. Er gold een overgangsperiode tot 2008. Sindsdien telt ons land geen vossenfokkerijen meer. Nu wettelijk is vastgelegd dat we deze industrietak onacceptabel vinden, zou je misschien verwachten dat vossenbont ook niet meer onze winkels ligt. Helaas gaat deze vlieger niet op. Er is namelijk geen handelsverbod op vossenbont. Vossenbont hangt hierdoor nog ‘gewoon’ in onze winkelschappen. Er moeten gemiddeld zo’n 10 tot 20 vossen worden doodgemaakt voor één jas. Vossenbont vind je vooral terug verwerkt in kragen en sierranden aan jassen.

Ernstig dierenleed

In bontfokkerijen leven duizenden dieren op elkaar gepropt in kleine kooitjes. In elke kooi zitten doorgaans 2 vossen in een ruimte van 64 x 100 x 75 cm. Van rennen, spelen en jagen is in zulke krappe kooitjes natuurlijk geen sprake. Nooit. Vossen zijn van nature bang van mensen, maar vluchten kunnen ze niet. Ook kent het bestaan van deze gewoonlijk zo nieuwsgierige en actieve dieren in bontfokkerijen geen enkele vorm van uitdaging of afleiding. Deze compleet tegennatuurlijke leefomstandigheden veroorzaken stereotiep gedrag. Vossen herhalen dan langdurig achter elkaar dezelfde bewegingen zoals constant rondjes lopen of met hun kop draaien. Vanwege de stress gaan de dieren zichzelf en hun soortgenoten verminken. Spontane abortussen komen veel voor. Maar liefst circa de helft van de jongen die wel geboren wordt, overleeft het niet. Door angst en frustratie bijten veel vossen hun eigen jongen dood.

In het wild kan een vos tot wel 10 jaar oud worden. Op een bontfokkerij krijgen de diertjes na 7 maanden een ijzeren staaf in hun anus geduwd waarmee ze worden geëlektrocuteerd, oftewel, van binnenuit verbrand. Andere dieren worden doodgeslagen of zelfs levend gevild.

Vossenfokkerijen in beeld

In Azië, met name in China, rukt de bontindustrie steeds verder op. In Europa is Finland de grootste producent van vossenbont. In het totaal werden in 2014 maar liefst 7,8 miljoen vossen wereldwijd gedood voor hun bont. China en Finland waren samen verantwoordelijk voor 91% van deze productie. Om een indruk te krijgen van hoezeer de dieren lijden op Finse en Chinese bontfarms kun je onderstaande video’s bekijken (schokkende beelden).

play button Finse bontfokkerijen voor grote merken in beeld (VIER VOETERS, 2014)

play button Onderzoek uitgevoerd op 80 Finse bontfokkerijen (Oikeutta Eläimille, 2011)

play button Onderzoek op Finse bontfokkerijen (Oikeutta Eläimille, 2011)

play buttonChinees vossenbontindustrie deel 1deel 2 en deel 3 (PETA Asia, 2012)