Introductie

Leer is een bijproduct van vlees, maar zeker geen onbelangrijk afvalproduct. Het vormt een behoorlijk aandeel in de winstopbrengst van de vee-industrie. In dit hoofdstuk vertellen we je meer over de herkomst van leer, wat de productie voor de dieren betekent en de beschikbare alternatieven.