Wildlife Crime

Het klinkt misschien als iets wat je alleen op vakantie in het verre buitenland tegenkomt: wildlife crime. Maar, niets is minder waar.

Met wildlife crime worden handelingen bedoeld die het leven, de gezondheid en/of de voortplanting van wilde dieren schaden en in strijd zijn met de wet. Ook in Nederland komt dit voor. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het vernielen van holen of nesten, het moedwillig vangen of vergiftigen van dieren.

Helaas worden veel gevallen van wildlife crime niet gemeld. Om die reden zijn er ook weinig duidelijke cijfers bekend over hoe vaak het precies voorkomt. Mede daarom is nu een Burgermeldpunt Wildlife Crime opgericht. Via dit meldpunt kan iedere burger die getuige is van wildlife crime daarvan melding maken. Daar waar het telefoonnummer 144 vooral gericht is op gehouden dieren (zoals bijv. huisdieren, circusdieren, landbouwdieren etc.) is het Burgermeldpunt Wildlife Crime specifiek gericht op meldingen over wilde dieren.

Het Burgermeldpunt Wildlife Crime heeft een eigen website waar je terechtkunt voor meer informatie en uiteraard om melding te maken van wildlife crime: http://www.wildlifecrime.eu/.