Soorten eieren

In de winkel liggen verschillende soorten eieren. Voordat we het verschil aan je uitleggen, willen we je graag ook iets meegeven. Geen enkel ei in de winkel komt met een dierenleedvrij-garantie. Het lot van de waardeloze haantjes  en brute vangstmethoden (zie hier en hier) komen structureel en in alle sectoren voor, ook de biologische. Verder ontkomen ook legkippen niet aan transport en slacht op, bovendien, een fractie van hun natuurlijke levensduur. Gelukkig zijn er ook allerlei alternatieven voor eieren in gerechten. We hopen dat we je die ook in overweging mogen geven. Wil je toch graag (af en toe) eieren eten dan is het handig om te weten wat de codes erop betekenen. Neem daarnaast ook vooral eens een kijkje bij wat je nog meer kunt doen.

Op alle eieren staat in principe een code geprint. Aan die code kun je herkennen om wat voor een type ei het gaat. Hoe hoger het eerste getal, hoe dieronvriendelijker het ei. Als je graag (af en toe) eieren wilt eten, adviseren we je alleen biologische eieren of ronddeeleieren te kopen. Hieronder leggen wij je uit waarom.

Biologisch ei (code 0)

  • Biologische legkippen hebben binnen 3 A4’tjes ruimte per kip. Ze kunnen daarnaast ook naar buiten waar ze 4 m2 tot hun beschikking hebben. Biologische kippen mogen, samen met ronddeelkippen, als enige hun snavels houden. Daarnaast krijgen ze biologisch voer. Circa 3% van de 46 miljoen legkippen in ons land wordt biologisch gehouden.

Vrije-uitloopei of grasei (code 1)

  • Vrije-uitloopkippen hebben 2 A4-tjes de ruimte binnen en een uitloop naar buiten. Hun snavels worden  wel afgesneden. Circa 15% van alle legkippen wordt in vrije uitloop gehouden. Een ei uit de vrije uitloop krijgt van de Dierenbescherming doorgaans 2 sterren. Een uitzondering daarop zijn Gijs Streekproducten (3 sterren).

Een kanttekening die we moeten plaatsen bij zowel vrije uitloop als biologische systemen is dat het ook hierbij vaak gaat om stallen met duizenden dieren. Kippen kennen een hiërarchie, een zogenaamde pikorde. Indringsters zullen ze aanvallen. In een grote schuur zullen de kippen elkaar niet allemaal kennen. Kippen die een grote afstand moeten afleggen naar de uitloop, zullen onderweg daarheen aangevallen worden. Dit betekent dat als er slechts aan één kant van de schuur een uitloop is, het risico bestaat dat een groot deel van de kippen alsnog hun hele leven lang nooit buiten komt.

Scharrelei (code 2)

  • Hoewel de naam anders doet vermoeden, zijn scharreleieren niet diervriendelijk te noemen. De ruimte per kip is zeer beperkt met 2 A4’tjes per kip in de schuur/stal en zonder de mogelijkheid ooit naar buiten te kunnen. Vanwege het gebrek aan ruimte en afleiding pikken de dieren veel op elkaar. Snavels worden afgesneden. Bijna 60% van alle legkippen in ons land als scharrelkip gehouden.

Rondeelei (ook code 2)

  • Ronddeel-leghennen hebben 2 keer zoveel ruimte als een scharrelkip. De dieren kunnen naar buiten en hun snavels worden niet afgesneden. De eieren hebben desondanks code 2, omdat de leefomstandigheden niet aan de technische EU-normen voor vrije uitloop voldoen. Je kunt rondeeleieren onderscheiden van scharreleieren op basis van het Beter Leven Kenmerk van de Dierenbeschermingen. Rondeeleieren krijgen net als biologische eieren 3 sterren.

Kooiei (code 3)

  • Nog zeker 23% van alle legkippen in Nederland wordt gehouden in kooien. In de zogenaamde ‘verrijkte kooi’ worden groepen variërend van 10 tot 60 kippen gehouden met slechts zo’n anderhalf A4-tje leefruimte per dier. De kooi bevat wat minimale ‘verrijking’ zoals een zitstokje, plastic grasmatje, plastic flap die als legnest moet dienen. Scharrelen, een stofbad nemen, fatsoenlijk je vleugels uitslaan: het is er allemaal niet bij. Snavels worden afgesneden. De dieren komen nooit buiten. De verrijkte kooi mag al sinds 2008 niet meer gebouwd worden, nog wel tot 2021 worden gebruikt. Bij koloniehuisvesting, ook na 2012 nog toegestaan, zijn de kooien een paar centimeter hoger, de voorzieningen iets groter, maar nog altijd zitten minstens 30 kippen in één kooi met nog geen 2 A4-tjes leefruimte per dier. Kooieieren worden wel los verkocht, maar vooral ook veel in producten verwerkt doorgaans herkenbaar aan ‘eieren’ (zonder type gespecificeerd) op de ingrediëntenlijst.

Legbatterij-ei (ei-code 3 of geen ei-code)

  • In legbatterijen zitten kippen op elkaar gepropt met slechts 550 cm2 (dat is minder dan 1 A4’tje!) ruimte per dier.  De kooien maken elke vorm van natuurlijk gedrag onmogelijk. Het ontbreekt aan een legnest, een zitstok, strooisel. De ruimte is zelfs te klein om ooit haar vleugels uit te kunnen slaan. Dierenbeschermingsorganisaties hebben decennia lang gestreden om de wrede legbatterij afgeschaft te krijgen. Met succes! Sinds 1 januari 2012 zijn de kale legbatterijen gelukkig in de EU verboden.