gvdd

Gevolgen voor de dieren

De intensieve veehouderij wordt ook wel bio-industrie of vee-industrie genoemd. De manier waarop de dieren worden gehouden doet ook meer aan een fabriek denken dan aan een boerderij. Talloze dieren worden in kleine ruimten op elkaar gepakt gehouden. De leefomstandigheden zijn schrijnend. In de bio-industrie is het dier gereduceerd tot ding.

Natuurlijk gedrag wordt onmogelijk gemaakt

Dieren kunnen amber bewegen en geenszins hun natuurlijke behoeften uitoefenen. Door het gebrek aan ruimte en afleiding gaan de dieren gestoord verdrag vertonen: ze herhalen steeds dezelfde bewegingen, gaan zichzelf of elkaar verminken. Dieren worden doorgefokt op een zo hoog mogelijke productie met allerlei gezondheids- en welzijnsproblemen tot gevolg (denk aan de plofkip). Veel dieren zien hun hele leven geen daglicht en komen nooit buiten. Talloze dieren wordt elke vorm van moeder-kindrelatie ontkent door hen vrijwel direct na de geboorte voor altijd van elkaar te scheiden.

Verwijderen van lichaamsdelen

Om te voorkomen dat de dieren door de stress zichzelf en elkaar verminken, worden lichaamsdelen zoals snavels, staarten en horens verwijderd, regelmatig zonder verdoving. Lichaamsdelen die de dieren natuurlijk niet voor niets hebben!

Kwellende veetransporten

Miljoenen dieren – waaronder veel pasgeboren dieren – worden half Europa doorgesleept om elders afgemest of geslacht te worden. Reden: omdat het daar per kilo vlees een paar cent goedkoper is. Dieren worden hardhandig opgedreven om ze in de overvolle veewagens te krijgen. Door het gebrek aan ruimte ontstaat stress met agressie en verwondingen tot gevolg. Hierna zijn de dieren uren of zelfs dagen onderweg, creperend in de vrieskou of zomerhitte, zonder eten en meer dan eens ook zonder drinken. Veel dieren zakken uiteindelijk van ellende door hun poten. Veel dieren overleven de rit ook niet eens en zijn al overleden, voordat ze bij het slachthuis aankomen. Regelgeving die de dieren zou moeten beschermen tijdens transport en slacht wordt slecht gecontroleerd.

Brand

De nieuwsberichten over brand in stallen zijn je vast bekend. Als er in een megastal brand uitbreekt, zijn de gevolgen gruwelijk. Immers: hoe meer dieren in één stal, hoe meer dieren er in één keer bij een brand de dood in worden gejaagd. Jaarlijks komen zo duizenden dieren om.

Uitbraak van ziekten

De slechte leefomstandigheden in de bio-industrie verlagen ook de weerstand van de dieren. Dit vergroot de kans op ziektes. Het risico op verspreiding van deze ziektes is groot, omdat de dieren op zo’n grote schaal opeengepakt worden gehouden en door de lange veetransporten. De nieuwsbeelden van de varkenspest, de Q-koorts, BSE en de vogelgriep staan je vast nog wel voor de geest. Talloze zieke èn gezonde dieren werden gedood en geruimd om verdere verspreiding van deze ziektes te voorkomen. De afgelopen 14 jaar stierven op deze manier zeker 40 miljoen dieren!