Redenen om vegetariër te worden

Er zijn veel redenen waarom iemand kan beslissen om vegetariër te worden. De meest voor de hand liggende reden is natuurlijk, omdat je om dieren geeft. Als je van dieren houdt, is het niet logisch dat je ze pijn doet. Door vegetariër te worden, bespaar je dierenlevens en voorkom je dierenleed. Er zijn nog veel meer redenen om vegetariër worden. Redenen waar je misschien niet direct aan zou denken. De Stichting Wakker Dier heeft alle redenen opgesomd in een prachtig overzicht dat we hier graag even onder de aandacht brengen. Een vegetariër gebruikt overigens nog wel andere producten van dieren. Helaas staan die niet los van dierenleed. Meer hierover kun je lezen in de hoofdstukken over o.a. zuiveleieren en kleding.

1. Dierenleed

Je bespaart dierenlevens, en daarmee dierenleed. Een vegetariër bespaart gemiddeld 727 dieren in zijn hele leven. 727 dieren die niet de rit naar het slachthuis hoeven te maken!

2. Klimaatverandering

De veehouderij draagt wereldwijd voor 18% bij aan de uitstoot van broeikasgassen als CO2, methaan en lachgas – evenveel als de transportsector. Eén koe stoot jaarlijks net zoveel broeikasgassen uit als 4,5 auto’s, ofwel het rijden van 70.000 km.

3. Boskap

Voor het veevoer van onze kippen, koeien en varkens worden kilometers tropisch oerwoud gekapt om plaats te maken voor sojaplantages. Met het verdwijnen van apen- en andere diersoorten tot gevolg. Het land wordt voorgoed verpest door erosie.

4. Eerlijkere wereldvoedselverdeling

Voor elke kilo vlees heeft het dier wel 2-7 kilo voer gegeten. We kunnen veel meer mensen voeden als we direct het graan en de soja eten. Bovendien wordt veevoer vaak verbouwd op plaatsen waar de mensen zelf niet veel te eten hebben. Dat laatste geldt ook voor vis: lokale bevolking vist vaak achter het net omdat de vis is weggevist voor Westerse consumptie.

5. Milieuvervuiling

De 450 miljoen dieren die jaarlijks in Nederland worden gehouden, produceren grote hoeveelheden fijnstof en 70 miljard kilo mest. Deze mest – met stikstof, ammoniak en fosfaat – verzuurt het Nederlandse landschap en zorgt ervoor dat planten- en insectensoorten verdwijnen. En denk eens aan alle milieuvervuiling door de pesticiden bij de veevoerproductie in andere landen!

6. Water

Je bespaart veel water. De productie van vlees kost veel meer water dan plantaardige voeding. Zo vereist de productie van een kilo rundvlees in totaal 15.000 liter, een kilo varkensvlees 6.000 liter en een kilo kip 4.300 liter.

7. Hart- en vaatziekten en kanker

Een vegetarisch dieet bevat veel groenten en minder verzadigde vetten. Vegetariërs zijn daardoor over het algemeen dunner. Ze hebben dan ook minder last van hart- en vaatziekten. Ook komt obesitas, diabetes en kanker veel minder voor.

8. Overbevissing

Je draagt niet bij aan het leegvissen van de oceanen. 80% van de geconsumeerde vissoorten worden met uitsterven bedreigd.

9. Enge ziektes

Je hebt minder kans op vleesgerelateerde ziektes of problemen, zoals antibioticaresistentie, salmonellabesmetting, BSE, vogelgriep of MRSA-besmetting.

10. Je bent sexy!

Je laat zien dat je een intelligent mens bent met compassie voor de wereld om je heen. Je eet niet klakkeloos wat je wordt voorgezet, maar staat stil bij de gevolgen van wat je op jouw bord legt: voor de dieren en de wereld. Je zit niet vastgeroest in je eetgewoontes maar gaat met de tijd mee. Veggies are hot!