Dodingsmethoden

Het meest dieronterende aan de visindustrie zijn de dodingsmethoden. Vissen worden, zonder enige vorm van mededogen, op een extreem wrede manier gedood. Vissen zijn, net als mensen, gewervelde dieren. Wetenschappelijk onderzoek heeft  laten zien dat vissen met hun hersens en hun zenuwstelsel zeer goed in staat zijn pijn, stress en angst te ervaren.  De enige manier om vissen snel en pijnloos te doden is door hen te verdoven of eerst hersendood te maken. Alleen regelgeving zoals die voor vee bestaat – die bepaalt dat dieren voor de slacht eerst moeten worden verdoofd – geldt niet voor vissen. Als gevolg daarvan worden alternatieve, diervriendelijkere dodingsmethoden op dit moment in Nederland nauwelijks toegepast. Op kleine schaal wordt platvis elektrisch bedwelmd, gefinancierd door de Nederlandse overheid. De gangbare manieren zorgen voor een langdurige en pijnlijke doodstrijd zoals je hieronder kunt lezen. 

Stikken

Een van de veelgebruikte methoden om vissen te doden, is hen eenvoudigweg te laten stikken. Maar, een vis op het droge stikt niet snel! Haringen zijn bijvoorbeeld pas gestikt na 35 minuten. Kabeljauwen en wijtingen zijn pas dood na 60 minuten. En schollen en tongen kennen een doodstrijd van wel 4 uur.

Strippen

Een andere veel toegepaste dodingsmethode is strippen. Bij strippen worden de dieren levend en onverdoofd opengesneden om hun organen en bloed te verwijderen. De dieren zijn tijdens dit hele stripproces volledig bij bewustzijn (!). Vissen blijven namelijk leven zo lang hun hersenen nog in tact zijn. Hierdoor zijn ze ook na het strippen nog niet direct dood. Dat kan, afhankelijk van het soort vis, nog wel 10 tot 50 minuten duren. Een combinatie van stikken met strippen wordt ook wel toegepast. Dan laat men de dieren eerst 7 tot 20 minuten stikken op het droge (waarna ze dus nog leven!) om ze daarna alsnog levend te strippen.

Levend ingevroren

Veel vissen worden levend ingevroren. Ook dit bevriezen is een bijzonder pijnlijk proces. Het zorgt ervoor dat de dieren zich niet meer kunnen bewegen, maar ze voelen nog wel alles! En sterven zodoende een langzame en pijnlijke dood.

Dodingsmethoden bij kweekvissen

Voor veel gekweekte vissen is geen goede manier beschikbaar om ze te doden. Vaak worden ze op ijs gelegd om ze te laten sterven. Dit is een voor vissen gruwelijke methode. In Nederland is er voor paling en meerval wel een verplichte bedwelmingsmethode.