Introductie

We staan er als Nederlanders om bekend dat we veel zuivel eten en drinken. We consumeren gemiddeld zo´n 125 kilo melkproducten, waaronder bijna 20 kilo kaas, per persoon per jaar. Zuivelproducten worden in ons land voornamelijk gemaakt van koemelk, maar ook van geitenmelk.

Veel mensen hebben bij zuivel nog steeds het romantische idee van een kudde tevreden herkauwende koeien in de wei. Toch staat ruim 20% van alle Hollandse koeien (Bron: NZO, 2015) tegenwoordig al hun hele leven op stal. Redenen hiervoor kunnen zijn dat boeren soms te weinig grond hebben naast de stal, of dat beweiden hen meer tijd of geld zou kosten. Bij geiten ligt het aantal nog veel hoger. Naar schatting meer dan 90% van de geiten komt nooit buiten, maar staat dag en nacht in grote stallen (Bron: Bionext/CBS).

In dit hoofdstuk kun je meer lezen over de melkveehouderij en problemen op het gebeid van dierenwelzijn. En natuurlijk waarop je kunt letten om zo diervriendelijk mogelijke producten te kopen.