Wat kun jij doen?

Pakken melk, vla, yoghurt en kaas worden vaak gesierd door fraaie afbeeldingen van koeien of geiten grazend in de wei. Dit is echter puur – en meer dan eens misleidende – reclame. Het biedt geen garantie dat de dieren ook daadwerkelijk ooit een stap in de wei hebben gezet of een goed leven hebben (gehad). Hoe kun je voorkomen dat je meewerkt aan dierenleed? Hoe kun jij dierbewuster leven?

1. Kies (vaker) voor plantaardig

Steeds meer mensen vinden dat kalfjes/lammetjes moeten kunnen opgroeien bij hun moeder in de wei. En dat de melk van hun moeder vooral voor hen bestemd is. Daarnaast vinden we het meestal geen prettig idee dat een dier speciaal voor ons moet worden doodgemaakt. Een lot wat uiteindelijk ook dieren die voor hun zuivel worden gehouden te wachten staat. Om al deze redenen kun je ervoor kiezen producten te kopen op plantaardige basis, zoals bijvoorbeeld sojamelk of rijstmelk. Tegenwoordig zijn er ook tal van toetjes zoals vla en yoghurt op basis van puur plantaardige ingrediënten. Ze zijn verkrijgbaar in de schappen van bijna elke supermarkt. Een bekend merk is bijvoorbeeld Alpro, maar er zijn er nog veel meer. Benieuwd naar een goed overzicht van diervriendelijke variaties op melk, yoghurt, desserts, kazen etc.? Kijk dan eens op: http://melkjekanzonder.nl/dealternatieven/producten/De website melkjekanzonder.nl bevat ook nog allerlei andere handige informatie over waarom en hoe je goed zonder melk(producten) kunt leven.

2. Demeter-keurmerk

Vind je het moeilijk om (helemaal) over te gaan op plantaardige alternatieven dan kun je kiezen voor zuivel van het keurmerk Demeter. Demeter stelt dezelfde eisen aan dierenwelzijn als biologische landbouw (zie onder), maar gaat een stapje verder. Zo mogen alleen bij het Demeter-keurmerk de koeien en geiten standaard hun horens houden. Binnen Demeter ontstaat daarnaast meer aandacht voor familiekuddes. Echter, de meeste kalfjes worden nog direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald. Zodra de melkproductie van de koeien/geiten teveel afneemt, gaan de dieren naar de slacht.

3. Overige keurmerken:

Bij deze producten moet aan minimumeisen worden voldaan voor de hoeveelheid ruimte per dier. Doorgaans worden frequenter potstallen gebruikt die diervriendelijker zijn dan de gebruikelijke ligboxstallen. De dieren moeten altijd een vrije toegang naar de wei hebben behalve als de weers- en gezondheidsomstandigheden dat niet toelaten. Kalfjes worden niet alleen, maar in groepen gehouden. Kalfjes en lammetjes worden wel onthoornd en, op een handjevol bedrijven na, direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald. Zodra de melkproductie van de koeiten/geiten teveel afneemt, gaan de dieren naar de slacht.

En Weidemelk dan?

Op koemelkproducten zie je steeds vaker labels met teksten als ‘100% Weidemelk’, ‘Weideganggarantie’ of een Weidegangszegel. Er wordt mee bedoeld dat de koeien minimaal 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag, zijn geweid. In het onderliggende convenant staat: “Het dierenwelzijn van koeien dient volgens de ondertekenaars van het Convenant Weidegang in de wei en in de stal in orde te zijn.” Behalve inzake de weidegang zelf staan er in het Convenant echter geen concrete eisen genoemd hiervoor. Daarom hebben we dit label niet genoemd bij de keurmerken hierboven.

En Caring Dairy?

Er bestaat ook nog een Caring Dairy-keurmerk, een initiatief van Ben & Jerry’s. De site van Caring Dairy geeft aan dierenwelzijn belangrijk te vinden. Alleen meer concrete informatie konden we op de website niet vinden. Wij hebben Caring Dairy daarom gevraagd ons te informeren welke concrete eisen er ten aanzien van dierenwelzijn worden gesteld aan de boerderijen die aan hun keurmerk deelnemen. We houden je op de hoogte.