honden_opvoeding

Opvoeding

Het is uitermate belangrijk een hond een goede opvoeding te geven.

Vroeg geleerd…

De eerste drie maanden na de geboorte van een pup zijn heel belangrijk voor de opvoeding en socialisatie van een hond. Moederhond leert haar puppies om te gaan met soortgenootjes, met omgevingsgeluiden en leert hen hun grenzen te verkennen. Het is essentieel dat puppies in deze periode gewend raken aan mensen, dieren, geluiden en zoveel mogelijk situaties. Puppies die deze moederzorg missen, lopen een groot risico later afwijkend gedrag te vertonen. Ze kunnen bijvoorbeeld hun hele leven angstig of schrikachtig blijven of zullen nooit meer echt goed socialiseren. Hoe schattig die pluizige bolletjes dus ook mogen zijn: gun ze zoveel mogelijk tijd bij hun moeder, minimaal 8 weken.

Ook de periode daarna is nog heel belangrijk voor opvoeding en socialisatie. Begin zo vroeg mogelijk (vanaf 8 weken) met een puppycursus. Introduceer de pup met zoveel mogelijk situaties. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met kinderen, reizen met de auto of bus, spelen met andere honden, tandenpoetsen, nagelknippen, kammen etc. Ga met dit proces door tot de hond minimaal een half jaar oud is.

Leiderschap

Een hond heeft een duidelijke leider nodig. Honden stammen af van de wolven. Wolven leven in een roedel. Zo’n roedel heeft altijd een rangorde met een duidelijke roedelleider. Je hond zal jou / jullie gezin als zijn roedel gaan zien. Het is daarom belangrijk dat je als baasje de leiderschapsrol op je neemt, zodat je hond jou gaat zien als zijn roedelleider. Dit werkt net als in de natuur. Stel grenzen, laat niet alles toe, reageer rustig, maar beslist en bescherm je hond tegen bedreigende situaties. De rangorde moet altijd duidelijk zijn, anders raakt je hond in de war wat probleemgedrag kan veroorzaken. De natuurlijke behoefte aan rangorde is namelijk zo sterk dat je hond bij gebrek aan een duidelijke leider angstig en onzeker kan worden en/of dominant gedrag kan gaan vertonen. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden voor zowel jou en je omgeving, als voor je hond. Overigens is het totaal niet relevant of je een kleine of een grote hond hebt. Dominantie staat los van het formaat van je hond.

Hondenschool

Wanneer je een hond goed wilt opvoeden, is een goede gehoorzaamheidscursus absoluut aan te raden. Hoe eerder je begint, hoe beter (vanaf 8 weken). Voor puppy’s zijn er speciale puppycursussen. Nadat je deze hebt afgerond, is het verstandig een vervolgcursus te volgen zoals bijv. Gehoorzame Huishond. Ook met een volwassen hond is het verstandig (her)opvoedcursussen te volgen. Jij en je hond zullen er zeker baat bij hebben!

Wanneer je een hondenschool uitkiest, is het goed om op een aantal zaken te letten.

  1. Vraag ruim vooraf bij de hondenschool na wat je allemaal moet regelen, voordat je aan de cursus kunt deelnemen (bijv. inentingen, hondenpapieren, WA-verzekering e.d.).
  2. Ga vooral eerst eens een paar keer kijken bij de lessen zonder je hond. Zo krijg je een goede indruk van de school, de instructeurs, de groepsgrootte, de individuele aandacht en de gebruikte lesmethoden.
  3. Kies voor een hondenschool waar de instructeurs een vakopleiding hebben afgerond.
  4. Let erop of het terrein er netjes verzorgd uitziet en of het goed is afgezet.
  5. Informeer naar de lesmethoden. Sommige hondenscholen gebruiken slipkettingen of andere middelen om negatief gedrag af te straffen. Een hond zal hierdoor misschien wel het gewenste gedrag gaan vertonen, maar puur uit angst voor wat er gebeurt als hij dat niet doet. Kies voor een school die aanleert door goed gedrag te belonen. Zo leert je hond dat gewenst gedrag iets positiefs voor hem is.
  6. Kies voor lessen waarbij je een combinatie van theorie en praktijk krijgt. Praktijkoefeningen zijn goed, maar het is ook belangrijk dat je het gedrag van je hond leert begrijpen.
  7. Natuurlijk moet je hond ook leren omgaan met andere honden. Zeker voor puppy’s is contact met andere honden essentieel om sociaal gedrag aan te leren tegenover andere honden en mensen. Honden moeten daarom bij de les los kunnen lopen. Wel heel belangrijk is dat alle honden in de les sociaal zijn. Honden die al probleemgedrag vertonen, kunnen daarom beter apart les krijgen. Informeer vooraf hoe de hondenschool hiermee omgaat.
  8. Zeker puppy’s kunnen makkelijk verkeerd gedrag aanleren van andere honden. Kies daarom met een pup bij voorkeur voor een cursus waarbij alleen puppy’s aanwezig zijn en een volwassen hond alleen af en toe ter oefening wordt toegelaten.
  9. Zorg dat de groep waarmee je les krijgt niet te groot is. Het is belangrijk dat zowel jij als je hond voldoende persoonlijke aandacht krijgen.
  10. Vraag hoe er na afloop wordt geëvalueerd. Het is belangrijk dat je aan het eind van de cursus goede feedback krijgt. Je wilt niet alleen weten waarin je hond met vlag en wimpel is geslaagd, maar ook waaraan jullie samen nog verder moeten werken.
Wees consequent

Je kunt honden veel aanleren, maar het is belangrijk daarbij heel consequent te zijn. Maak vanaf het begin duidelijk wat wel en wat niet mag. Het is makkelijker iets meteen goed aan te leren, dan later af te leren. Laat dus bij een pup geen dingen toe die je niet wilt hebben als hij volwassen is. Zorg ook dat alle familieleden en visite zich aan dezelfde afspraken houden. Als je hond van jou niet mag bedelen, maar van je huisgenoten elke keer lekkere hapjes krijgt dan snapt hondlief er niets meer van. Zo geldt het met alles. Iets wat niet mag, mag niet soms wel en soms niet. Het mag nooit.