Ons doel

Dierbewustleven is opgericht om bewustwording te creëren voor het dierenleed dat zich afspeelt in onze maatschappij en mensen te bewegen tot meer dierbewuste en diervriendelijke keuzes in hun leven. Daarnaast streeft de stichting ernaar het welzijn en de rechtspositie van dieren in het algemeen te bevorderen, de bescherming van dieren te stimuleren en schade aan individuele dieren te bestrijden.


Hoe willen we dit doel bereiken?

Dierbewustleven probeert dit doel te bereiken door alle gepaste middelen waaronder onder meer begrepen kunnen worden:

  • het geven van publieksvoorlichting via internet, flyers, persoonlijke voorlichting en persverklaringen;
  • het nemen en stimuleren van initiatieven leidende tot de doelstelling;
  • het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak voor de doelstelling bij maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overheid; semi-overheid en publiek- en privaatrechtelijke organisaties;
  • samenwerking met organisaties met soortgelijke doelstellingen in binnen- en buitenland;
  • het bevorderen van doeltreffende wetgeving en de naleving daarvan,
  • het voeren van juridische procedures;
  • het inzamelen van gelden voor kleinschalige projecten van dierenhulp.

Aanvullende informatie kun je vinden in ons beleidsplan en activiteitenoverzicht:


Beleidsplan 2016 – 2019

Activiteitenoverzicht 2016

Activiteitenoverzicht 2015

Activiteitenoverzicht 2013 – 2014