Oproep aan moslims om geld te offeren in plaats van een dier

Vrijheid van godsdienst schiet in Nederlandse grondwet ernstig tekort

7 september 2016 – Aanstaande zondag 11 september wordt door moslims het Offerfeest gevierd waar rond de 56.000 schapen, geiten en runderen in ons land voor gedood worden. Dominee Hans Bouma en zes dierenorganisaties (Comité Dierennoodhulp, Rechten voor al wat leeft, Een Dier een Vriend EDEV, Dier en Recht, Stop Dierenleed Nederland en Dierbewustleven) vragen aan moslims, door middel van een videoboodschap (zowel in het Nederlands , in het Arabisch, in het Turks als in het Engels) op You Tube, om op het Offerfeest in plaats van een dier te slachten geld te offeren. Hiermee kunnen mensen en ook dieren in nood voorzien worden van plantaardig voedsel en hulpgoederen en hoeven geen onschuldige dieren worden gedood. Wanneer moslims in Nederland al een schaap of een geit hebben besteld, wordt hun in overweging gegeven het leven van dit dier te sparen. De dierenorganisaties bieden aan om het schaap of de geit op hun kosten op te vangen en te herplaatsen op een plek waar het oud kan worden en een goed leven krijgt.

 Oproep Oproep offerfeest

www.youtube.com

Dominee Hans Bouma en dierenorganisaties: Comité Dierennoodhulp, Rechten voor al wat leeft, Een Dier Een Vriend (EDEV), Dier&Recht, Stop Dierenleed Nederland…

 

Met dieren offeren is Allah of God niet gediend

Volgens de Koran is het heel goed mogelijk het Offerfeest zonder het doden van een dier te vieren. Het contactorgaan Moslims en Overheid liet in 2014 weten dat steeds meer moslims ervoor kiezen in de vorm van geld een zeer reëel offer te brengen, geld dat wordt gebruikt om hulp te bieden aan mensen in nood. Het gaat hier om een offer waarbij geen bloed vloeit en waar de wereld weer een stukje beter wordt.

Dominee Hans Bouma en de dierenorganisaties hebben niets tegen moslims, tegen religies in het algemeen, maar wel tegen het doden van dieren om Allah of welke God dan ook te eren. Een feest vieren ten koste van ander leven, kostbaar leven, een feest dat de dood betekent van talloze medeschepselen, het hoort niet bij een godsdienst, niet bij de islam, niet bij het christendom, bij geen enkele godsdienst.

Het is eigen aan godsdiensten dat zij zich in de loop van de tijd ontwikkelen naar een hoger niveau en we zien dat tradities en rituelen zich hierbij aanpassen. Religie betekent bevrijding, exodus, emancipatie en na allerlei intermenselijke bevrijdingsbewegingen is nu het dier aan de beurt. Nu is het moment aangebroken dat gelovigen inzien dat het doden van dieren strijdig is met hun feesten.

Ondertussen hebben we, als het gaat om de rechten en het welzijn van dieren, van de Nederlandse grondwet niets te verwachten. In het artikel over vrijheid van godsdienst en levensovertuiging ontbreekt een zeer essentieel element: dat geen enkel levend wezen met bewustzijn en gevoel, dus niet alleen de mens, ook het dier, in naam van de godsdienst leed mag worden berokkend.

Links oproep offferfeest:

https://youtu.be/E5xZpA9g6rM Arabisch ondertiteling

https://youtu.be/LiPYAZXucVg Turkse ondertiteling

https://youtu.be/jeT4TczO5xU  Engelse ondertiteling

https://www.youtube.com/watch?v=TbM8PGUMb3Q Nederlandse ondertiteling