32 organisaties w.o. Dierbewustleven roepen de politiek op: ‘Overweeg plantaardige voedselvoorziening als oplossing voor milieuproblemen’

Een samenwerkingsverband van 32 organisaties die werkzaam zijn op het vlak van dierenrechten, natuur en milieu roept de politiek op om een vegan voedselvoorziening serieus te overwegen. De club stelt dat de overheid hier te weinig onderzoek naar laat doen, terwijl een plantaardig eetpatroon kansen biedt voor dier, mens en milieu. Het overbodig maken van het dier in de voedselketens levert een aanzienlijke besparing op van landbouwgrond. Dat is te lezen in een open brief gericht aan politiek Den Haag.

De 32 ondertekenaars van de brief zijn organisaties die zich inzetten voor dierenrechten zoals Animal Rights en Caring Vets, evenals organisaties die werken aan een plantaardige voedselvoorziening zoals Bio Vegan en Plenty Food en organisaties die de natuur beschermen en herstellen zoals Sea Shepherd, Smart Parks en Coral Gardening. Opvallend is dat de grotere milieuorganisaties ontbreken. “Wij weten dat ook de grote milieuorganisaties dit ideaal een warm hart toedragen, maar ze zijn nog niet zo ver dat ze zich openlijk uitspreken als voorstanders van een diervrije voedselvoorziening. Hopelijk verkleint deze brief het taboe dat rust op een vegan voedselvoorziening als oplossing voor de enorme uitdagingen waar we voor staan op duurzaamheidsvlak.” licht Emile Dingemans, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV), toe.

Het kabinet heeft recent bekend gemaakt dat zij de veestapel zal verkleinen vanwege de klimaatdoelen en de rechterlijke uitspraak over het falende stikstofprogramma. Volgens de club van dierenvrienden en natuurbeschermers is er met het oog op dierenrechten en de alarmerende berichten over klimaat en biodiversiteit echter meer nodig. De brief moet de politiek ertoe bewegen om buiten de bestaande kaders te denken. “Van de landbouwgrond die nu in gebruik is voor veevoer, kunnen we voor een groot deel weer natuur maken. Dat verkoelt het Nederlandse klimaat en biedt ruimte voor herstel van de biodiversiteit. Daarvoor zullen we wel onze koplopersrol op voedselgebied moeten bewijzen door echt te innoveren.” besluit Dingemans.

De brief is maandag gestuurd naar de landbouwcommissie van de Tweede Kamer.

De brief is ondertekend door: Nederlandse Vereniging voor Veganisme, Even Geen Vlees, Bite Back, Animal Rights, Plenty Food, Sea First Foundation, Sea Shepherd, Vegetariërsbond, The Save Movement Nederland, Een Dier Een Vriend, Dier en Recht, Caring Vets, Ganzenbescherming Nederland, Vegan Student Association Groningen, Stichting Melief, Stichting Plenty Food Nederland, Vegan Church, Comité Dierennoodhulp, Netwerk ter bevordering van Biocyclische-Veganlandbouw Nederland & Vlaanderen, Eyes on Animals, Dierbewustleven, Ex-legkipjes, Red een Legkip, VeggieSquad, CoralGardening, Smart Parks, Vegan Strike Group, Stichting Belangengroep “Rechten voor al wat leeft”, Akka’s Ganzenparadijs, Stichting BeLeef de Peerdegaerdt, Stichting De Leemweg rundvee-opvang en Stichting De Nobele Hoeve.

UPDATE (14-07-2019)
De open brief is opgepakt door verschillende mediakanalen, waaronder
De Betere Wereld, Agri Holland en Food Holland. Daarnaast is de brief aangeboden bij de landbouwcommissie van de Tweede Kamer. In reactie op de open brief heeft deze vaste commissie besloten het kabinet te vragen om een reactie, uiterlijk 30 augustus 2019.

UPDATE (01-09-2019)
De open brief heeft inmiddels tot een antwoord van minister Carola van Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geleid inhaar brief aan de Tweede kamer (pdf). Een delegatie van de gezamenlijke organisaties is daarnaast uitgenodigd om binnenkort in gesprek te gaan bij het ministerie.