Dierenorganisaties maken bezwaar tegen promotie visserij-industrie op de Floriade

Negen dierenbelangenorganisaties, waaronder Dierbewustleven, hebben middels onderstaande brief bezwaar gemaakt tegen de promotie van de visserij-industrie op de volgende Floriade.

Geachte wethouder Ypma, college van B&W, raadsleden en organisatie van de Floriade,

In Almere zal de Floriade plaatsvinden in 2022. Een prachtige kans de regio te promoten en zich van haar beste kant te laten zien. Daarom wordt voor de Floriade ook flink reclame gemaakt als een groene en duurzame tentoonstelling. Een insteek die wij als ondergetekende organisaties uiteraard van harte toejuichen!

Ook hebben wij echter vernomen dat tijdens de Floriade de (Urkse) visserij mogelijk een prominente plek gaat krijgen. Terwijl de gemeente de plantaardige transitie centraal zou stellen. Daarom benaderen wij u. Wij verbazen ons erover dat de visserij mogelijk gepromoot gaat worden op een tentoonstelling die zichzelf als duurzaam wil profileren.

Wij zouden het bijzonder teleurstellend vinden als het plan om de visserij een plek op de Floriade te geven ook daadwerkelijk doorgang zou vinden. De Floriade 2022 biedt immers juist een enorme kans om de plantaardige transitie in de schijnwerpers te zetten. Wat ook zoveel meer passend is bij het duurzame karakter wat deze Floriade beoogt uit te stralen.

Het contrast met de destructieve visserij kan bovendien niet groter zijn. Elk jaar worden er door de Nederlandse visserijvloot 4 miljard vissen gevangen. Een gigantisch aantal dat ons voorstellingsvermogen ver te boven gaat. De oceanen hebben te lijden onder de druk die de visserij op het kwetsbare ecosysteem legt. Niet alleen door de vele dieren die de oceaan worden uitgevist, maar ook is de visserij verantwoordelijk voor 40% van de ‘plastic soup’. Daarnaast heeft de visserijsector ook gevolgen voor de uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld door steeds zwaarder wordende motoren. Ook zorgen viskwekerijen voor extra methaanproductie. Methaan is 86 (!) keer schadelijker dan koolstofdioxide.

Keurmerken als het MSC klinken wellicht veelbelovend in de oren van de consument, maar zijn vooral commercieel van aard en dragen geenszins bij aan een verbetering van de situatie. Zo publiceerde visbestandenexpert Rainer Froese een analyse van MSC-gecertificeerde visbestanden met de conclusie dat bijna een derde van MSC-gecertificeerde visbestanden overbevist is en nog steeds onderhevig is aan overbevissing. En volgens de bekende visserijwetenschapper professor Daniel Pauly blijven de ecosysteembeschermende effecten van het keurmerk achter, met name vanwege te ruime criteria voor toelating. Zo worden bijvoorbeeld grote trawlers met hun bodemvernielende sleepnetten gecertificeerd, evenals bijvoorbeeld de Canadese zwaardvisvisserij ondanks protesten van meer dan 100 NGO´s. Deze visserij heeft een enorme bijvangst van de beschermde blauwe haai. Ook hekelt professor Pauly het feit dat visbestanden waarvan de grootte onder het duurzame niveau ligt, gecertificeerd kunnen worden, mits de visserijcoöperatie ‘op een manier zal vissen die een herstel mogelijk maakt’.

Naast de desastreuze effecten op het ecosysteem veroorzaakt de visserij bovendien intens veel dierenleed. Onderzoek geeft aan dat van alle dieren die voor consumptie worden gebruikt, vissen het meest ernstig moeten lijden. Niet verbazingwekkend wanneer men bedenkt dat er geen enkele regelgeving bestaat die deze dieren beschermt tegen lijden tijdens vangst en slacht. Vissen komen dan ook structureel gruwelijk aan hun eind: men laat ze eenvoudigweg stikken – een doodsstrijd die vreselijk lang kan duren -, men stript de vissen levend en bij volle bewustzijn – opensnijden om de organen en het bloed te verwijderen; de vissen gaan hierdoor niet onmiddellijk dood -, een combinatie van verstikken en strippen, of men legt ze op ijs – de vissen kunnen door de kou en stress hun spieren niet meer bewegen en sterven dan door langzame verstikking. Vissen hebben een uitstekend ontwikkeld centraal en perifeer zenuwstelsel en voelen en beleven dus alles: pijn, angst en stress.

Kortom; visserij is niet duurzaam én niet diervriendelijk, laat staan dat het passend is deze sector te promoten binnen een groene en duurzame tentoonstelling. We moeten als samenleving juist af van het centraal stellen van dierlijke eiwitten.

We vragen de gemeente Almere en de organisatie van de Floriade 2022 dan ook met klem om te kiezen voor een duurzame, diervriendelijke invulling van deze tentoonstelling. Kortom: kiezen voor plantaardig en níet voor de promotie van de visserij. Mocht dit laatste toch doorgang vinden, zullen wij overwegen om de nodige protesten te laten horen bij de Floriade.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Ing. Alex Romijn, Voorzitter Bite Back

Saskia Bakker, Bestuurslid Vissenbescherming

Marian Eeltink, Bestuurslid Dierbewustleven

Susan Hartland, Directeur Animal Rights

Emile Dingemans, Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Veganisme

Armanda Govers, Directeur Even Geen Vlees

Dos Winkel, Bestuurslid Sea First Foundation

Maria Tien-Du Toit, Voorzitter The Save Movement The Netherlands

Geoffrey Deckers, Directeur Een DIER Een VRIEND