Oproep aan president van Frankrijk

Gisteren hebben 8 dierenorganisaties, waaronder Dierbewustleven, een brief gestuurd aan de Franse president Macron. De aanleiding vormde het door de Raad van State, Frankrijks hoogste bestuursrechter, terugdraaien van het verbod op het fokken met dolfijnen en orka’s in gevangenschap.

In mei 2017 kondigde de voormalige Minister van Milieu in Frankrijk een verbod aan op het fokken van dolfijnen en orka’s in gevangenschap. Dierenorganisaties waren verheugd over het verbod, omdat het een serieuze stap was om het houden van deze dieren in gevangenschap voor vermaak gefaseerd uit te bannen. Zeezoogdierparken in Frankrijk waren er echter snel bij om in beroep te gaan tegen de wet onder het mom dat het voorkomen van fokken de dieren in hun welzijn zou aantasten.

Helaas heeft de Raad van State het verbod nu teruggedraaid op grond dat de voormalige Minister van Milieu het verbod op het laatste moment had aangescherpt  en daarbij een ‘onregelmatige raadplegingsprocedure’ zou hebben gebruikt die naar zeggen had gefaald het publiek en anderen te raadplegen.

Het verbod zou er niet alleen voor hebben gezorgd dat het houden van dolfijnen en orka’s in kale tanks stapsgewijs zou worden uitgefaseerd, maar verplichtte zeezoogdierparken ook om de maat van hun verblijven te vergroten met minstens 150%. Het is daarom erg jammer dat de zeezoogdierparken het eind van de wet vieren terwijl deze de levens van de dieren waar zij hun geld mee verdienen – een klein beetje – had kunnen verbeteren.

In navolging van de internationale organisatie Born Free Foundation hebben daarom ook Nederlandse dierenorganisaties, waaronder Dierbewustleven, de Franse president Macron een brief gestuurd. Hierin uiten we onze zorgen. Ook vragen we om een nieuw en soortgelijk verbod uit te vaardigen. We hopen uiteraard van harte dat er gehoor wordt gegeven aan deze oproep!

De brief kun je hier lezen.

Foto: Trainer gebruikt dolfijn als surfplank, Dolfinarium Harderwijk 2017 (bron: Bite Back)


Bron tekst (grotendeels): Born Free Foundation