Persbericht: Dierenorganisaties in de bres voor kreeften en krabben

DIERENORGANISATIES IN DE BRES VOOR KREEFTEN EN KRABBEN

Heemstede, 14 juni 2017 – Veertien dierenbeschermings- en dierenrechtenorganisaties hebben de handen ineengeslagen en roepen Makro op te stoppen met de verkoop van levende kreeften en krabben. In een gezamenlijke brief refereren zij aan wetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt dat deze dieren pijn, angst en stress kunnen ervaren. Door levende kreeften en krabben te verkopen werkt Makro – onbedoeld – mee aan ernstige dierenmishandeling en de pijnlijke doding van onschuldige dieren, aldus de gezamenlijke organisaties.

Pijnsysteem
Initiatiefnemers van deze oproep zijn de Vissenbescherming en Stichting Dierbewustleven. In hun brief betogen zij aan de hand van verwijzingen naar tal van onderzoeken dat niet alleen gewervelden, waaronder de mens, maar ook ongewervelde dieren en in het bijzonder kreeften en krabben over een pijnsysteem beschikken. Ton Dekker, voorzitter van de Vissenbescherming: “Al in een artikel van G. Fiorito uit 1986, “Is there ‘pain’ in Invertabrates?”, wordt uit de overeenkomst tussen de reacties van ongewervelde en gewervelde dieren op negatieve prikkels en uit de aanwezigheid van opiumachtige stoffen in deze dieren geconcludeerd dat ongewervelde dieren over een pijnsysteem beschikken. Uit wetenschappelijk onderzoek van de laatste tien jaar is gebleken dat ook specifiek kreeften en krabben pijn voelen en angst ervaren.”

Leefomstandigheden
Bij de huidige stand van het onderzoek dient er op basis van het voorzorgsbeginsel, vastgelegd in artikel 1.3 van de Wet dieren, van uitgegaan te worden dat kreeften en krabben stress, angst en pijn kunnen ervaren. De huidige wijze van vangen, vervoeren, houden en doden van deze dieren houdt hiermee in geen enkel opzicht rekening.
Zo leven kreeften in de natuur in diep, donker water op de bodem. Ze vermijden licht (zijn er zelfs bang voor). Ze raken gestrest van licht en het ontbreken van schuilplaatsen. Bij Makro worden de dieren, veelal met vastgetapete scharen, in kale homaria met veel soortgenoten bij elkaar en in het licht, vastgehouden tot ze uiteindelijk verkocht en meegenomen worden. Dekker: “De leefomstandigheden waarin de dieren verkeren staan ver af van de omstandigheden in hun natuurlijke omgeving en moeten als een ernstige aantasting van hun welzijn worden beschouwd.”

Levend koken
Ook is er geen controle op de omstandigheden waarin de dieren na verkoop terechtkomen en de manier waarop zij gedood worden. Makro adviseert op haar website om kreeften levend in kokend water te doen. Veel onderzoek heeft zich gericht op de vraag of krabben en kreeften pijn kunnen lijden door deze dodingsmethode. Stephanie Yue geeft in haar rapport “The Welfare of Crustaceans at Slaughter (2009)” een overzicht van de studies naar de negatieve effecten die diverse dodingsmethoden bij kreeften en krabben teweegbrengen. Deze dieren lijden tijdens het koken duidelijk waarneembare pijn gedurende enkele minuten; kreeften gedurende tenminste twee minuten wanneer ze in kokend water worden gegooid. Voor krabben is vastgesteld dat ze tot twee minuten toe lijden. Dekker: “De door Makro geadviseerde dodingsmethode veroorzaakt dus de nodige pijn en is daarom ethisch onaanvaardbaar.”

Signaal
Door levende kreeften en krabben te verkopen werkt Makro dus helaas, onbedoeld, mee aan ernstige dierenmishandeling en de pijnlijke doding van onschuldige dieren. Dekker: “Het zou heel mooi zijn als Makro zou besluiten om hiermee te stoppen. Dit zou een krachtig signaal en stimulans zijn om tot een andere behandeling van deze dieren te komen.”

(Bron foto: Vissenbescherming)