Actie tijdens Lerarendag Dolfinarium

Zondag organiseerde het Dolfinarium een Lerarendag. Alle leraren van Nederland waren uitgenodigd het park gratis te bezoeken. De actie volgde kort op de oproep van meerdere dierenorganisaties, waaronder Dierbewustleven, aan scholen om geen schoolreisjes meer naar het Dolfinarium te organiseren.

Samen met Dolphinmotion en Bite Back weerstonden we de bittere kou en grepen de kans aan om de leraren ook een ándere kijk op het houden van zeezoogdieren in gevangenschap in overweging te geven. En het was mooi om te zien hoe positief de actie onder de leraren werd ontvangen! Er vonden goede gesprekken plaats; ook waren de educatieve boekjes van Sea First Foundation bij velen welkom. Meerdere leraren namen zelfs hele stapeltjes mee om in hun klas uit te delen. Super!

Door het Dolfinarium zelf werd dit jammer genoeg kennelijk minder op prijs gesteld. Nadat een vertegenwoordiger van het Dolfinarium eerst al persoonlijk naar buiten kwam om ons tot vertrek te manen, werd vervolgens zowel de gemeentelijke handhaving als de politie op ons afgestuurd. Dit onder het voorwensel dat onze actie niet aan de gemeentelijke eisen zou voldoen en we moesten worden verwijderd. Gelukkig stelden de autoriteiten al snel vast dat dit niet klopte waarna de gesprekken met de leraren, die overigens uiterst vreedzaam verliepen, weer konden worden voortgezet.

Ook op zaterdagmiddag en zondagochtend werd er door diverse organisaties en andere dierenvrienden actief geflyerd voor de poorten van het Dolfinarium. Al met al een zeer productief weekend dus!