Mooi nieuws: WTO handhaaft importverbod zeehondenbont

Vandaag is er mooi nieuws! De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft besloten dat het EU-importverbod op producten van zeenhondenbod gehandhaafd mag blijven. Canada en Noorwegen hadden protest tegen dit verbod aangetekend onder het mom dat er sprake zou zijn van een onterechte handelsbelemmering. Gelukkig gaf WTO aan dat ethische gronden, zoals zorgen om dierenwelzijn, daartoe reden mag zijn. Samen met soortgelijke verboden in andere landen als Verenigde Staten, Mexcio en Rusland zorgde het EU-handelsverbod op zeehondenbont ervoor dat de afzetmarkt voor zeehondenbont nagenoeg instorte. Nu het verbod gehandhaafd blijft, zal dit dus ontelbare dieren het leven redden!

Seal

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Wikimedia Commons / National Oceanic & Atmospheric Administration)