Moment van stilte voor dieren omgekomen bij stalbranden

Deze week zijn er 10.000 varkens op een gruwelijke manier aan hun eind gekomen in de vlammenzee van een stalbrand in Oirschot. Niet de eerste stalbrand en ongetwijfeld ook niet de laatste. Al miljoenen dieren kwamen om bij stalbranden in de vee-industrie. Vaak zijn ze vandaag in het nieuws en morgen alweer vergeten.

Eyes on Animals organiseerde daarom gisterenmiddag een bijeenkomen in Oirschot om een moment stil te staan bij het lot van al deze dieren. De aanwezigen brachten bloemen, kaarsjes en kaarten mee. Het was een ingetogen, respectvolle bijeenkomst waarbij tevens 5 minuten stilte werd gehouden voor alle omgekomen dieren. Daarnaast was de actie ook bedoeld om staatssecretaris van Dam op te roepen om de Kamermotie voor strengere regels voor brandveiligheid in stallen, die in 2011 al is aangenomen, geheel uit te voeren én uit te breiden.

Een kleine foto-impressie is te bekijken op onze Facebook-pagina.

00