Circusolifanten kunnen toch naar opvang

Zeist, 21 februari 2017 – Ondanks de jarenlange beweringen van circussen Freiwald en Renz Berlin dat voor de olifanten Buba en Carla geen geschikte opvang beschikbaar zou zijn, wijst onderzoek door het Ministerie van Economische Zaken nu het tegendeel uit. Dierenrechtenorganisaties Bite Back, Dierbewustleven, Een DIER Een VRIEND en Stop Dierenleed Nederland zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek. Zij roepen de overheid op de beide circussen actief te bewegen mee te werken aan het overbrengen van de dieren naar de geschikt bevonden opvanglocatie(s).

Woordvoerder Alex Romijn: “We hebben het ministerie eerder verzocht om informatie aangaande het onderzoek. Vandaag hebben we uitsluitsel gekregen. Er is onderzocht of de dieren fysiek en emotioneel in staat zijn te verhuizen. En of er opvangmogelijkheden beschikbaar zijn die de gezondheid en het welzijn van de dieren kunnen waarborgen of zelfs verbeteren. Het onderzoek heeft uitgewezen dat op beide vragen bevestigend kan worden geantwoord. De olifanten kunnen worden opgevangen en er is een plaats voor hen beschikbaar, zo liet het ministerie ons weten.“

De dierenorganisaties zijn blij dat het onderzoek eindelijk duidelijkheid geeft rondom deze slepende kwestie. Woordvoerder: “Circussen kwamen herhaaldelijk met emotionele betogen over hoe de dieren elders zouden sterven van heimwee, hoewel dit nooit op feiten was gebaseerd. In andere opvangcentra, zoals The Elephant Sanctuary, leven immers al olifanten afkomstig uit soortgelijke situaties, die nu veel meer ruimte en verrijking hebben dan in hun eerdere circusleven.”

De vraag is hoe het nu verder moet. De circussen hebben de uitkomsten van het onderzoek reeds op 23 januari medegedeeld gekregen, maar het blijft angstvallig stil. De organisaties zijn van mening dat de overheid de circussen tot medewerking moet aanzetten om de olifanten nu eindelijk in een geschikte opvang onder te brengen. Meerdere organisaties hebben hierbij al eerder hun hulp aangeboden.