Aanpak ballonafval in Rotterdam

Mooi nieuws! GroenLinks Rotterdam, Partij voor de Dieren Rotterdam en D66 Rotterdam willen serieuze aanpak ballonafval en stelden daarom vragen aan het college van B&W. Ter ondersteuning van hun betoog werden o.a. de foto’s van ons ballonnenexperiment gebruikt.

Eerder deze maand benaderde één van onze bestuursleden de gemeente Rotterdam en alle Rotterdamse gemeenteraadsfracties. In 2018 gingen in Rotterdam namelijk nog ballonnen de lucht bij een hele reeks aangelegenheden. Ballonoplatingen veroorzaken een jarenlange nasleep van zwerfafval. En leveren bovendien levensgevaarlijke risico’s op voor wildlife, landbouw- en andere dieren.

In december 2014 vond een motie in de Tweede Kamer dan ook brede steun waarmee het Rijk gemeenten oproept het oplaten van ballonnen actief te ontmoedigen. In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie is één van de maatregelen die het kabinet zich tot doel heeft gesteld in relatie tot zwerfafval in het Nederlands deel van de Noordzee: “het terugdringen van het oplaten van ballonnen” en “de problematiek van ballonresten in het milieu onder de aandacht brengen bij gemeenten en burgers”. In lijn hiermee bracht het Ministerie van Infrastructuur en Milieu medio 2016 al een factsheet uit waarin zij waarschuwt voor de gevolgen van ballonoplatingen. En gemeenten adviezen geeft hoe zij kunnen bijdragen aan de preventie van ballonnen in het milieu.

Vele gemeenten hebben met oog hierop maatregelen genomen om het oplaten van ballonnen tegen te gaan. Op de website van de gemeente Rotterdam konden we hier echter nog niets over vinden. In 2017 nam GroenLinks Rotterdam wel al eerder het initiatief om ballonoplatingen aan banden te leggen. Helaas was er toen geen meerderheid in de gemeenteraad voor te vinden.

Wij zijn verheugd dat GroenLinks Rotterdam, Partij voor de Dieren Rotterdam en D66 Rotterdam (opnieuw) actief met het onderwerp aan de slag zijn gegaan. En hopen dat het oplaten van ballonnen in Rotterdam binnenkort verleden tijd is! Een verbod zou uitstekend aansluiten bij het streven naar duurzaamheid van de  gemeente Rotterdam. Bovendien zal het een signaal geven aan andere gemeenten om dit voorbeeld te volgen en zo helpen een landelijk verbod eerder te realiseren.