Staatssecretaris reageert op Kamervragen circusolifanten

Medio maart maakten verschillende dierenorganisaties, waaronder Dierbewustleven, bezwaar tegen een op 18 februari 2016 opnieuw afgegeven ontheffing aan Circus Renz Berlin om te mogen blijven rondreizen met olifant Carla, ditmaal tot begin 2017. Ook tegen de enige tijd later, op 19 april 2016, onder soortgelijke voorwaarden verstrekte ontheffing aan Circus Freiwald voor olifant Buba werd bezwaar ingediend. Tevens werd bij de NVWA melding gemaakt van diverse overtredingen van de voorwaarden van de ontheffing en wetgeving.

Mede naar aanleiding van bovenstaande besloot de Partij voor de Dieren recentelijk Kamervragen te stellen aan staatssecretaris Van Dam. De staatssecretaris heeft gisteren op deze vragen gereageerd. Kort samengevat, wacht de staatssecretaris de uitkomsten van een NVWA-onderzoek af dat naar aanleiding van alle meldingen is gestart om te beoordelen of het circus zich houdt aan de wet en de ontheffingsvoorwaarden. Daarnaast wil de staatssecretaris een door de overheid geïnitieerd, en in de ontheffing aangekondigd, onderzoek afwachten om te bepalen of beide olifanten geschikt zijn om naar een opvanglocatie te worden overgebracht.

De volledige antwoorden op de Kamervragen kun je hier lezen.

Tijdens de recentelijke hoorzitting rondom de bezwaarschriften hebben we samen met andere dierenorganisaties benadrukt dat ons inziens genoeg handen zijn aangereikt om te helpen met het vinden van passende opvang voor de dieren door zowel dierentuin als NGO’s. Daarom zouden we liever zien dat de huidige ontheffing wordt ingetrokken. Tijdens de hoorzitting hebben we dit standpunt nader toegelicht. Rekening houdend met alle reeds ter tafel liggende kennis en expertise bij zowel de overheid als partijen die (bemiddeling naar) opvang hebben aangeboden, zijn we van mening dat het belang van de olifanten te weinig is afgewogen tegen de lange ontheffingsduur. Bij een eventueel onderzoek verwachten we verder volledige transparantie. En als onafhankelijk beschouwen we alleen personen die geen directe betrokkenheid hebben met circussen of dierentuinen op een commerciële manier en zich daadwerkelijk langere tijd specifiek in olifanten hebben gespecialiseerd.

De beslissing op de ingediende bezwaarschriften wordt verwacht over circa 5 weken.

Buba publiek mei

(Foto: Buba medio mei 2016 in Heerlen, bron: omstander Bianca)