Verbod ballonoplatingen Eindhoven in zicht

Goed nieuws! Enige tijd geleden stuurde Dierbewustleven samen met Bite Back een uitgebreide brief naar gemeente Eindhoven om te pleiten voor een verbod op ballonoplatingen. We kregen onlangs bericht terug dat de gemeente het met ons eens is. En een verbod op het oplaten van ballonnen aan het voorbereiden is.

De gemeente liet ons weten: “Zoals u ook in uw brief aangeeft, zetten wij (lees, gemeente Eindhoven) op meerdere vlakken in op duurzaamheid. Een verbod op het oplaten van ballonnen sluit hier uitstekend op aan. We gaan een verbod op het oplaten van ballonnen voorbereiden. Inmiddels zijn we al gestart met een onderzoek naar de mogelijkheid om de APV aan te passen en gaan we deze aanpassing verder uitwerken.”

Wij zijn uiteraard erg blij om dit te horen en kijken uit naar de verdere ontwikkelingen!